Elisa Gassiot

Advocada especialitzada en Dret sobre Societats, Empresa Familiar, herències e Impost sobre Successions, Fundacions, Dret Fiscal i Tributari, i recursos contenciosos.